Založení firmy v USA

LLC, nebo C-corp? Proberte s námi, jaká právní forma je pro Vaši budoucí firmu ta nejlepší.

Založením firmy v USA získáte důvěru i přízeň amerických zákazníků a dodavatelů. Proces, který Vás čeká, známe na vlastní kůži, a tak jsme pro Vás sepsali pár základních tipů. Proleťte je s námi a vyhněte se zbytečným chybám, které se Vám můžou i dost prodražit.

5 min Hydra Consulting
Vlajka USA

Právní forma podle struktury firmy

Pokud nejsou všichni majitelé Vaší firmy americkými rezidenty, budete mít na výběr ze dvou právních modelů, LLCC Corporation. Při hledání informací můžete narazit ještě na třetí typ společnosti, S Corporation. Ten se ale týká jen firem, jejichž majitelé jsou bez výjimky Američani, s výjimkou jistých investičních trustů.

Pro výběr právní formy je důležité důsledně zvážit plánovanou strukturu řízení. Při rozhodování o založení firmy v USA se nenechte vést jen daňovou optimalizací a nastavte správně i své budoucí fungování. Ušetříte si nepříjemná překvapení, až budete své úspěšné podnikání škálovat.

Kdy zvolit LLC?

Limited Liability Company je obdoba české společnosti s ručením omezeným (s. r. o.). Jako nejjednodušší a nejrozšířenější právní forma chrání své majitele před osobní odpovědností za případné dluhy společnosti. Vybrat si u ní můžete:

Přímé řízení – “Member managed” model

Za chod Vaší přímo řízené firmy budou odpovědní všichni její majitelé. Žádný prostředník, žádné zdržování mezi přáním a činem.

Řízení skrz manažera – “Manager managed” model

Po založení firmy v USA bude za její chod odpovídat konkrétní manažer (ředitel). Může to být jeden z majitelů, ale třeba i někdo mimo strukturu firmy, najatý čistě pro tento účel. Často se s takovým modelem setkáte u společností, jejichž majitelé si přejí zůstat spíše v roli investorů.

Věříme, že máte lepší věci na práci než se pročítat podmínkami a regulacemi. Rádi Vám se založením bezbolestně pomůžeme.

Kdy raději C-Corp?

Jako americký protějšek české akciové společnosti (a. s.) nabízí C-Corporation jemnější členění struktury Vaší firmy. Předpokládá 4 typy rolí:

Akcionáře, tzv. shareholders

Manažery a představenstvo, tzv. officers

Dozorčí radu, tzv. board of directors

Zaměstnance

Odpovědnost je v tomto modelu členěna mezi manažery, kteří zajišťují chod firmy, a dozorčí radu, která jejich činnost kontroluje.

Podobně jako LLC nabízí C-Corp určitou ochranu před osobní odpovědností za dluhy společnosti. Vaše ztráty se v případě nezdaru rovnají tomu, co do společnosti investujete a C-Corporations mohou také představovat ztrátu do dalších let. Výhodou může být také samostatné danění, oddělené od daňových povinností majitele nebo akcionářů a také možnost přímo zaměstnat své majitele.

Výběrem právní formy samozřejmě založení firmy v USA nekončí.

Jaký typ firmy v USA zvolit

Sídlo a identita

Sídlo

Správně zvolené sídlo Vám ušetří peníze i energii. Vybrat si můžete kterýkoli z 50 Spojených států, včetně Washington, D.C. Velké rozdíly mezi nimi z pohledu fungování Vaší budoucí firmy nenajdete, přesto se většinou pro konkrétní podnikání hodí některé více než jiné. Mezi ty “business friendly” se nejčastěji počítají Delaware, Nevada nebo Wyoming. Uvážit je ale třeba i Váš účel založení firmy.

Pokud potřebujete jen bankovní účet bez fyzické pobočky, nabídnou Vám některé státy nižší poplatky za založení.

Pokud plánujete i fyzickou pobočku, doporučujeme sídlo založit v místě podnikání. Vyhnete se tak zbytečnému přeregistrování firmy, tzv. foreign qualification, a související administrativě.

Adresa

Pro založení firmy v USA je třeba mít i fyzickou adresu. Nemusíte hned zakládat pobočku, pokud ji nemáte k čemu využít. Většinou se tento požadavek řeší virtuálními kancelářemi, díky kterým můžete svou firmu usadit i na pěkné, prestižní místo.

Název a kontaktní údaje

Představivosti se meze nekladou, snad jen zcela pragmaticky je nutné, aby byl název dostupný v daném státě. Není-li, nezoufejte. I drobná úprava většinou umožní Váš plán zrealizovat.

Vedle názvu je třeba k založení firmy v USA připravit také jména a adresy všech lidí, kteří jsou do Vaší společnosti zapojeni.

EIN

The Federal Employer Identification Number, častěji zjednodušeně nazývané Tax ID Number, vydává americká finanční správa, tzv. IRS. Jde o číslo, které bude Váš byznys provázet po celou jeho existenci a je obdobou českého IČO. Potřebovat ho budete např. i pro založení bankovního účtu.

Bankovní účet

Na rozdíl od Česka je založení bankovního konta v Americe náročnou procedurou. Podmínky se rok od roku zpřísňují a mnohdy záleží na bance nebo konkrétním bankéři, jestli bude Váš požadavek vůbec vyslyšen.

V jednadvacátém století a globalizované společnosti se nám to nepíše lehko, ale fyzická přítomnost při sjednání účtu je bohužel naprostý základ. Na celý proces je proto vhodné se dobře připravit. Ideální je obrátit se na důvěryhodnou osobu s dobrými kontakty a jednání s finanční institucí opřít o její kredibilitu.

Chcete, aby vše proběhlo hladce a bez nečekaných následků?
Spojíme Vás s těmi nejlepšími.

Firmy v USA

Máte založeno?
Zajistěte ještě provozní povinnosti

Samotné založení firmy v USA je rychlý proces, který si objednáte během pár minut na mnoha webech. Tahle zdánlivá zkratka se ale nemusí vyplatit.

Nastavení vnitřních procesů a jejich úprava podle pravidel regulatorního systému Spojených států většinou není v ceně levných řešení. Přitom může Vaši firmu poměrně potrápit a naopak cestu k úspěchu za pár měsíců nemile prodloužit o nečekané pokuty a sankce. Dejte proto dobrý pozor na:

Pravidelné finanční reporty

Nejde jen o daňové přiznání. Podle sektoru, ve kterém se rozhodnete podnikat, Vás čekají různé ohlašovací povinnosti.

Regulatorní požadavky, tzv. compliance

Čas od času se v naší praxi setkáme s mylným dojmem, že podnikání v USA není nijak regulováno. Ve skutečnosti jde kvůli federální struktuře Států o komplexní a pokutami zatížený labyrint regulací na lokální, státní i federální úrovni.

Namátkou lze jmenovat komplexní systém sales tax při prodeji fyzického zboží, pojištění při prodeji jakýchkoliv přístrojů, regulace potravinového segmentu v rámci FDA nebo jakékoliv podnikání spojené s automobilovým průmyslem.

Univerzální řešení tak bohužel neexistuje a podmínky je třeba případ od případu pečlivě nastudovat. My z naší zkušenosti doporučujeme obrátit se na spolehlivé odborníky z praxe. Rádi Vám pomůžeme využít naši síť kontaktů.

Hydra Consulting logo modre
Poradíme s výběrem právní formy firmy
Založíme Vaši firmu a správně nastavíme vnitřní strukturu
Zajistíme adresu sídla a nastavíme přeposílání pošty
Pomůžeme se zřízením bankovního účtu
Obstaráme přidělení daňového identifikačního čísla (EIN)
Nastavíme administrativu reportingu federálním a státním institucím