Investorská E víza a právní poradenství v USA

Zorientovat se v podmínkách pro získání víz není vůbec snadné. Rádi Vám s tím pomůžeme.

Pokud už své podnikání na americkém trhu nechcete řídit jen vzdáleně, je dobré začít uvažovat o získání amerických víz. Ta se Vám hodí ve chvíli, kdy plánujete v USA pracovat nebo pokud Váš produkt vyžaduje vaši fyzickou přítomnost či chcete do Spojených států vyslat svého zaměstnance nebo obchodního partnera. Do článku jsme sepsali, co Vás při žádání o víza čeká a nemine. Podíváme se nejen na jednotlivé typy víz, ale i na podmínky, které pro jejich získání musíte splnit.

7 min Hydra Consulting

Počítejte s tím, že vyřízení žádosti bude stát čas i peníze. Pro podání a schválení žádosti je potřeba splnit několik podmínek (o těch se podrobněji ještě zmíníme) a dodat nemálo dokumentů. Všechny tyto podklady musí být vypracované v podobě, která je v USA běžná a přijatelná.

Víza se vydávají na základě mezinárodních smluv. To znamená, že podmínky se pro jednotlivé státy liší a ani pro žadatele z Česka a Slovenska nejsou úplně stejné. Zároveň platí, že žadatelé slovenské národnosti bohužel nemůžou podávat žádosti pod záštitou českých firem a naopak.

S vyřízením víz Vám rádi pomůžeme

Většinu situací, které s našimi klienty řešíme, pokrývají business víza typu E a L. Poradíme si ale i se specifickými případy, které se do “tabulek” nevejdou. Ať už se týkají Vás, Vaší společnosti nebo produktu. V ceně našich služeb je totiž zahrnuto i právní zastoupení. Žádost, kterou odevzdáváte, navíc ještě kontroluje imigrační právník, který pak ručí za její správnost a úplnost. Bude také v kontaktu s konzulátem nebo federálními úřady, pokud to bude v průběhu vyřizování Vašich víz potřeba. Řešit bude i případné dotazy a připomínky těchto orgánů a zhodnotí, jestli je případná žádost o další dokumenty opodstatněná.

Investorská víza USA

Investorská E víza pro firmy a klíčové zaměstnance

Tento typ neimigračních víz je vhodný pro investory, klíčové zaměstnance a jejich blízkou rodinu. Platnost víz je 5 let a je možné ji prodlužovat, ovšem jen za předpokladu, že plníte byznys plán z původní žádosti.

Žádosti o E víza vyřizuje konzulát v zemi, ze které žadatel pochází. S řešením E víz konkrétně na pražské ambasádé USA máme bohaté zkušenosti. Hodnotí se, s jakou pravděpodobností vytvoříte na americkém trhu trvalou a výdělečnou činnost, která poskytne zaměstnání místním pracovníkům.

Vyřízení víz se neobejde bez poplatků. Zároveň také musíte splnit značné množství podmínek. Mezi ty hlavní patří:

Národnost

Žádat mohou jen lidé ze zemí, se kterými mají Spojené státy uzavřenou mezinárodní smlouvu. Česká republika takovouto smlouvu má a čeští občané na základě ní mohou žádat pouze o víza typu E2.

Byznys plán

Spolu s žádostí musíte předložit byznys plán a investiční záměr Vašeho podnikání.

Odborné nebo specializované znalosti

Musíte prokázat, že oboru, ve kterém chcete podnikat, opravdu rozumíte. Dokládat tak budete různá osvědčení, certifikáty apod. Pro nastartování úspěšného podnikání se odborné vědomosti považují za zásadní. Počítá se také s tím, že klíčové osoby (většinou jde o majitele a manažery) budou své znalosti předávat místním zaměstnancům. Musí také firmu vést tak, aby plnila cíle stanovené v byznys plánu. Specializované znalosti jsou (na rozdíl od odborných znalostí) těžko předatelné. I na nich ale závisí úspěšný start podnikání. V praxi jde nejčastěji o odborníky z oblasti vědy, o IT specialisty nebo kreativce.

Prokazatelná a nevratná investice do expanze na americký trh je nutností

Doporučujeme investovat aspoň 70 000 dolarů, za “bezpečnou” pak můžeme považovat částku 100 000 dolarů. Hodí se také ukázat, pokud už máte na americkém trhu nějakou historii, například že už máte dojednané americké klienty nebo máte podepsané smlouvy, které jedete realizovat.

Když E2 víza dostanete, můžete po vstupu na území Spojených států zažádat o tzv. social security number (obdoba českého rodného čísla). To Vám velmi usnadní osobní život v zemi. I když E2 víza jako taková nevedou přímo k získání povolení k trvalému pobytu, nebo tzv. zelené kartě (Green Card), můžete si po roce práce zažádat o vízum EB-1, které je určeno pro nepostradatelné zaměstance a jejich rodinu, a následně o povolení k trvalému pobytu. S přípravou veškerých podkladů pro ambasádu Vám rádi pomůžeme a nabídnout můžeme i právní zastoupení.

Imigrační právo USA

L víza

Tato víza se hodí hlavně pro zaměstnance korporátních společností, které firma přesouvá na delší dobu do USA. Víza se udělují na 2 roky a je možné je prodloužit. Držitel L víza má možnost po splnění (mnoha) dalších podmínek získat zelenou kartu.

L víza se neváží na národnost zaměstnance. Základní podmínkou však je aspoň 1 odpracovaný rok v dané společnosti. Hodnotí se také nepostradatelnost a specializované znalosti zaměstnance.

Žádosti o tento typ víz posuzují americké federální úřady, což může jejich vyřízení značně prodloužit.

Business plán USA

Vytvoříme Vám byznys plán na míru

Byznys plán jako součást žádosti o E vízum

Spolu s žádostí o E víza je potřeba odevzdat i byznys plán. Ten se vytváří na časový horizont 5 let. Mimo jiné musí tento dokument obsahovat jednu velmi důležitou informaci – kolik pracovních míst pro tamější obyvatele díky Vaší společnosti vznikne. Podstatné je také ukázat, že expanze bude úspěšná a trvalá a že jejím cílem je víc než jen zajistit živobytí pro majitele společnosti a jeho rodinu.

S tvorbou byznys plánů máme zkušenosti a můžeme Vám ho připravit na míru. Tento dokument zahrnuje i analýzu trhu, předpoklad počtu vzniklých pracovních míst (rozložených do následujících 5 let) a mnoho dalších informací, které má správně sestavený byznys plán obsahovat.

V byznys plánu je také nutné uvést investici, kterou pro vstup na americký trh vynaložíte. Jak už jsme zmínili, prokazatelná investice je jednou z podmínek udělení E víza. Pokud byste na začátku investovali méně peněz, musíte prokázat, že zbývající částku máte uloženou na americkém bankovním účtu. Ač se částka může zdát vysoká, hodí se vědět, že do ní můžete započíst i náklady, jako jsou letenky, ubytování a cestování v rámci Spojených států (včetně půjčovného za auto, benzínu a dálničních poplatků), náklady na pronájem a vybavení kanceláří nebo poplatky za získání víz a spoustu dalších položek. Jejich seznam pro Vás připravíme s ohledem na druh Vašeho podnikání.

Byznys plán a studie proveditelnosti jako nástroj pro další rozvoj

Pokud o vstupu na americký trh teprve uvažujete, je potřeba nejprve vyhodnotit své šance na úspěch. Rizika expanze, aktuální situace na trhu ve Vašem oboru, prodejní kanály, analýza konkurence a cílová skupina potenciálních zákazníků – to vše je součástí byznys plánu či studie proveditelnosti, které pro Vás připravíme. Přehledně a postavené na faktech.

Byznys plán je velmi důležitý, i pokud řešíte podnikatelskou půjčku nebo je na obzoru investor. Správně vypracovaný dokument je pak o to důležitější, pokud investor pochází z USA. Nevyplácí se totiž riskovat nedorozumění způsobené rozdílností kultur, nevhodně zvolenou formou nebo nejasností Vašeho podnikatelského záměru.

Byznys plán se Vám ale může hodit, i pokud se za hranice zatím nechystáte. Spolu s ním Vám pomůžeme nastavit procesy tak, aby byla Vaše firma připravena na růst a příležitosti, které z byznys plánu vyplynou.

Právní poradenství v USA

Zajistíme Vám právní poradenství v USA

Při expanzi na zahraniční trh je potřeba řešit spoustu témat s právníky. I s tím Vám pomůžeme. Spolupracujeme výhradně s certifikovanými právními specialisty a díky dlouhodobé spolupráci a dobrým vztahům s nimi Vám můžeme nabídnout lepší cenu a osobní přístup.

Naši klienti nejčastěji využívají právní poradenství v oblasti pracovního práva. Jde hlavně o přípravu pracovních smluv pro zaměstnance, pomoc s plněním federálních a státních zákonů v této oblasti, řešení škody způsobené zaměstnancem nebo rozvázání pracovní smlouvy. O HR v USA jsme pro Vás připravili samostatný článek.

Hydra Consulting logo modre
Provedeme Vás podmínkami pro získání víz
Připravíme dokumenty k podání žádosti
Detailně se seznámíme s Vaším podnikáním a připravíme byznys plán se vším potřebným
Pomůžeme s komunikací a odevzdáním dokumentů americkému konzulátu v Praze
Všechny dokumenty a byznys plán zkontroluje certifikovaný americký imigrační právník
Připravíme Vás na závěrečný pohovor s konzulem
Po získání víz a vstupu do Spojených stánu Vám pomůžeme se zajištěním základních formalit (Social Security Number, zdravotní pojištění apod.)