Obchodní zastoupení v USA a marketing

Americký trh funguje jinak než ten evropský, proto se vyplatí probrat plánovanou expanzi s někým, kdo se v místním prostředí vyzná. Rádi Vás na celý proces připravíme.

Expanze do USA není pro žádnou firmu jednoduché rozhodnutí. Pokud jste o ní někdy uvažovali, kladli jste si pravděpodobně řadu otázek. V článku Vás procesem provedeme a vysvětlíme, jak funguje místní marketing a jak na obchodní zastoupení v USA.

4 min Hydra Consulting

V první řadě je před samotným rozhodnutím potřeba zvážit, jestli je expanze vůbec proveditelná. Musíte vyřešit i obchodní zastoupení v USA, marketing a prodej. Nutné je zjistit, jak je to s regulací Vašeho produktu či služeb v USA. Nesmíme zapomenout ani na administrativu spojenou s fungováním Vaší americké pobočky – účetnictví, podávání daňových přiznání, právní zastoupení apod. Bohužel neexistuje univerzální rada nebo pravidlo, které by platilo pro všechny stejně a kterým byste se mohli jednoduše řídit. Je proto vhodné obrátit se na někoho, kdo se v této oblasti dobře orientuje. My Vám s expanzí do USA rádi pomůžeme.

Vlajka USA

Vstupujeme do USA

Stejně jako pro každou jinou expanzi na zahraniční trhy i v USA platí, že pokud to myslíte vážně, není to záležitost levná ani krátkodobá. Dostat se na nejsilnější, ale zároveň nejnáročnější a nejvíce konkurenční trh na světě vyžaduje opravdu dobrou přípravu, čas a finanční prostředky. Napůl odvedenou práci Vám toto silně soutěživé prostředí neodpustí.

Samotný úspěch na zahraničních trzích v Evropě nebo v Asii rozhodně neznamená úspěch v USA. Jedním z klíčových pravidel je, že “Amerika ráda obchoduje s Amerikou”. To až do té míry, že získání větších zakázek je pro zahraniční společnost takřka nemožné. Je třeba si uvědomit, že i samotná struktura firmy a nastavení jejích vnitřních stanov mohou ovlivnit Vaše podnikání na roky dopředu. V přísněji regulovaných oborech, jako je dovoz, potraviny, léčiva, profesionální služby nebo třeba doprava Vám navíc ani sebelépe založená firma nepostačí. Budete se totiž muset poprat se spoustou regulací, které nejsou vždy úplně srozumitelné.

V tomto případě je vždy nejlepší spojit se s odborníky a nechat si vypracovat tzv. studii proveditelnosti. Ta konkrétně popíše dlouhodobý byznys plán Vašeho vstupu na americký trh a jasně definuje veškeré potřebné kroky přímo pro Váš typ podnikání. Cílem naší práce je vždy co nejlépe porozumět podnikání klientů a díky tomu pak hledat efektivní řešení jejich záměrů. Zajistíme Vám služby od studie proveditelnosti až po kompletní obchodní zastoupení v USA.

Marketing doma a marketing v USA

Marketing ve Spojených státech se už z podstaty liší od marketingu na malých trzích typu Česká republika. Marketing a prodej jsou za oceánem obecně agresivnější a základ úspěchu při prodeji služeb tvoří především vypilované osobní prezentace. Pro prodej produktů máte k dispozici ohromný trh. S tím je ale spojena také záplava konkurence. Velmi důležité jsou proto jasné zacílení na klienty a kvalitní zákaznický servis.

Všeobecně se dá říct, že co funguje v Evropě nebo v Asii, v USA většinou nezabírá. Setkali jsme se s velkým množstvím firem s vynikajícími produkty a službami, které do svého marketingu v USA investovaly nemalé prostředky a stejně nakonec musely od své expanze upustit, protože se jejich strategie ukázala jako dlouhodobě neudržitelná. Firmy, které na místě ještě nemají slušnou zákaznickou základnu, většinou ztroskotají na dvou věcech – na odmítání změny strategie oproti domácímu trhu a také na neochotě najmout si místního obchodního zástupce.

Marketing a sales v USA

Obchodní zastoupení v USA

Obchodní zástupce v USA není levnou záležitostí, ale při prodeji mimo B2C segment hraje naprosto zásadní roli. Ani šikovný zahraniční zástupce firmě bohužel často nedokáže nahradit americkou mentalitu prodeje a marketingu. Navrhneme pro Vás jasnou formu marketingu a prodeje, doporučíme vhodné prodejní kanály a pomůžeme najmout místního obchodního zástupce. Připravit pro Vás můžeme třeba i jen samostatnou studii proveditelnosti. Nabízíme ale také dlouhodobou spolupráci, při které přebíráme odpovědnost za řízení Vaší americké pobočky se všemi náležitostmi. Dobrým příkladem je třeba firma XLAB Realtime, se kterou tímto způsobem spolupracujeme už pět let.

Vstup na trh vyžaduje výborně promyšlenou marketingovou a obchodní strategii. Jak už jsme zmínili, expanze do USA není levná ani rychlá. Mnoho českých a evropských firem hledá levnější a rychlejší řešení, v naprosté většině případů ale tyto plány ztroskotají. Na první pohled levnější alternativy se ukážou jako příliš nákladné, často ještě nákladnější než najmutí místního obchodního zástupce hned od začátku. Nejkonkurenceschopnější trh světa zkrátka není jednoduché dobýt. Rozhodně to ale není nemožné. Dobře naplánovaná expanze většinou po čase nese své ovoce. Vyzbrojte se trpělivostí, finančními prostředky do začátku a buďte připraveni učit se novým věcem. Se zbytkem Vám poradíme my.

Hydra Consulting logo modre
Připravíme podrobnou studii proveditelnosti expanze do USA a zhodnotíme administrativní náročnost nejen expanze samotné
Vypočítáme finanční náklady expanze, což Vám pomůže celý proces správně načasovat
Představíme Vám výhody a zápory prodeje Vašeho produktu či služby vzdáleně z Čech a za pomoci místního obchodního zástupce
Navrhneme marketingovou strategii na míru s ohledem na chování a nepsaná pravidla místního trhu
Kompletně zastoupíme Vaši společnost na americkém trhu, vyřídíme veškerou administrativu i kontakt s místními klienty