Jak konzultujeme a zajišťujeme podnikání v USA?

Připravili jsme pro Vás jeden z našich příběhů.

Pro úspěšnou českou technologickou firmu jsme před třemi lety byli prvním kontaktem, prvním partnerem do diskuse o expanzi jejich podnikání do USA. CEO a CTO firmy tehdy hledali hlavně spolehlivé informace a trpělivé posluchače. Měli toho, jak už to s velkými životními rozhodnutími bývá, na srdci mnoho a my měli přesně ty zkušenosti, které potřebovali.

S čím do toho firma šla?

Byla pro nový trh rozhodnutá. Věděla, že expanze do USA bude chtít svůj čas. A hlavně se obrnila. Tušila, že si celý podnik vyžádá značné investice, ale byla zároveň skálopevně přesvědčená, že to ve výsledku bude stát za to.

Arrow down blue Hydra Consulting
Americký sen

Každá firma, která nás osloví, má jiné potřeby a jiná očekávání. Všechny je ale žene společný sen. Americký trh. Soutěživý, drsný a výnosný. Pro technologické firmy dokonce mnohem výnosnější než kterýkoli trh v Evropě.

Firmy většinou mívají určitou představu o příležitostech, které na ně za mořem čekají. Potýkají se ale s řadou otázek. Ať už těch technických:

Jakou právní entitu zvolit?
Jak zajistit provoz a kde pro něj získat zaměstnance?
Co všechno je v začátcích skutečně třeba?

Nebo existenciálních:

Kde a jak najdeme klienty?
Kolik bude stát celý tenhle podnik ve Státech rozběhnout?

Jádrem našich služeb je, že na ně, ale i na mnohé další, pozdější, umíme jasně odpovědět.

Arrow down blue Hydra Consulting

Začalo to pro ně vlastně v New Yorku na rodinné dovolené CEO, který na rušné Páté Avenue pojal ambiciózní plán jednou tu vlastnit krásný, rozlehlý byt s výhledem na Central Park.

Jeho plány ovšem nezůstaly jen u snů o nemovitostech. Spolu s CTO měli jasnou představu o službě, kterou chtěli v Americe nabídnout. Dokonce už dříve navázali spolupráci s několika klienty. Bylo na čem stavět.

2017

První kroky expanze do USA

Sešli jsme se a dohodli spolupráci. Ze začátku jsme to brali zlehka. Abychom při založení společnosti mohli poradit s vhodnou právní formou, vyhodnotili jsme nejdřív vlastnickou strukturu firmy a její střednědobé cíle. Protože majiteli byli jednotlivci a příjmy firma čerpala z menších, ale stabilních zdrojů, založili jsme LLC (Limited Liability Company) se sídlem v New Yorku.

Pak jsme jednoduše nastartovali americký provoz. Vzali jsme na sebe veškerou administrativu a zajistili jsme tak začátky back-office. Jako obchodní partneři jsme mezi sebou s firmou nemuseli řešit zaměstnanecké poměry. Odpadly tím značné časové i finanční náklady.

Arrow down blue Hydra Consulting

Ve dvou se to lépe táhne

Nejspíš si vzpomenete, jaké to bylo nastartovat Vaši firmu na českém trhu. Probděné noci. Propracované víkendy. Neustálá nejistota.

S expanzí je to podobné. Některé firmy volí cestu přes zprostředkovatele krabicových řešení, u kterých si koupí třeba založení firmy podle vlastní volby nebo účetnictví na klíč. Expanze si ale žádá mnohem víc než tahle na první pohled hotová řešení.

Americký byznys vyžaduje osobní kontakt. Znalost kultury a zvyklostí. Vhodné zacílení reklamy. Konexe. Mít po svém boku někoho, kdo už se vyzná a kdo s sebou přinese i kvalitní záchrannou síť kontaktů, Vám uvolní ruce, abyste se mohli soustředit na dodání té nejlepší služby nebo toho nejlepšího produktu, který Vaše firma umí. O tom by to podle nás ve skutečnosti mělo být.

Arrow down blue Hydra Consulting

Jakmile firma existovala a měla nastavené procesy, převzali jsme i zbývající části back-office agendy, včetně účetnictví, daňových přiznání a sladění daňové odpovědnosti s nároky zemí, do kterých firma nově spadala. Díky daňové optimalizaci jsme minimalizovali dopad administrativy a daní jak na firmu, tak na její majitele.

Pro firmu šlo v dlouhodobém měřítku o velkou výhru, protože špatně zvolená entita při zakládání mohla ohrozit i cash-flow české základny.

2018

Využití potenciálu trhu do dna

Na řadu přišel marketing a budování povědomí o značce. Vybrali jsme vhodný jazyk komunikace, nastavili obsahovou strategii a napojení na stávající značku v Čechách. Převzali jsme kontaktní centrum a stali se spolehlivým kontaktním místem pro všechny americké klienty. Rozjeli jsme snahy o rozšíření povědomí o nabídce firmy, uspořádali jsme několik seminářů na oborové téma a během několika měsíců jsme na firmu navázali nové projekty.

Okamžitě bylo třeba zajistit na místě firemní techniky, kteří by projektům poskytli unikátní know-how. CEO a dvěma českým technikům jsme proto zařídili E-2 investorská víza, díky kterým od té doby do Států pravidelně dojíždí projekty implementovat.

U víz jsme se nezastavili. Převzali jsme na sebe koordinaci rozjetých projektů. Pro klienty i pro evropskou část firmy jsme se stali opěrným bodem, místem sbíhání veškerých potřebných informací při škálování byznysu a expanze do USA. Ujali jsme se také péče o transport zařízení a zahraniční logistiku firmy.

Nejdůležitější ale bylo, že jsme se kolem projektů postarali o komunikaci přímo na místě při prvních krůčcích. U klientů jsme tak získali unikátní důvěru a poskytli prostor celé operaci, aby si tak říkajíc sedla.

2019

Jaká je naše role dnes?

Prostá konzultace a pomoc s výběrem vhodné formy společnosti v začátcích se postupně rozrostly na zodpovědnost za veškeré operace americké pobočky. Zajišťujeme aktivity od účetnictví přes marketing až po reprezentaci při přímém kontaktu s klienty a obchodními partnery.

Zní to jako pohádka, ale stojí za ní pořádný kus práce. Znamenalo to porozumět do poslední nitky byznysu firmy. Stali jsme se poměrně slušnými odborníky na audiovizuální přenosy a pořádání velkých kulturních akcí. Ušetřili jsme díky tomu firmě nepočítané prostředky a pomohli jí k dnešnímu úspěšnému stavu.

2020

Meziroční růst o téměř 100 %

Americká pobočka firmy po třech letech své existence představuje soběstačnou jednotku. Její zisk meziročně roste o téměř 100 %. Ve firmě je tak zodpovědná za 50 % celkového zisku.

Naše skromná role se rozrostla v páteř celého jejího podnikání v USA. S velkou radostí, ale i s pokorou přijímáme fakt, že se nám společně podařilo vybojovat stabilní pozici na jednom z nejsoutěživějších trhů na světě.

Arrow down blue Hydra Consulting
Hydra Consulting logo modre

Stejně jako náš klient na začátku i my máme jasný cíl. Pomáhat i dalším takovým odhodlaným a pracovitým majitelům firem dobýt svět. Už teď spolupracujeme s několika z nich, ale hledáme další.

Jste to Vy? Rádi se dáme do řeči. Ozvěte se