HR v USA – Najímání a správa zaměstnanců

Pracovní trh v USA dobře známe. Můžeme Vám proto poradit nejen s výběrem, ale se i správou zaměstnanců.

Pokud se pustíte do podnikání ve Spojených státech, pravděpodobně se neobejdete bez zaměstnanců. HR v USA se dlouhodobě zabýváme, proto jsme pro Vás sepsali přehled toho nejdůležitějšího, co byste o najímání a správě zaměstnanců měli vědět.

5 min Hydra Consulting

Stejně jako mnoho dalších věcí, i najímání pracovníků funguje ve Spojených státech jinak než v Evropě. Dobrou zprávou ale je, že personalistika (HR) v USA není, až na pár regulovaných odvětví, příliš administrativně náročná.

Zaměstnanci se většinou najímají tzn. na “at will”. Jde o pracovní poměr, který můžete Vy i zaměstnanec kdykoliv ukončit . Pracovníky díky tomu najmete rychleji a jednodušeji než u nás. Stejně snadno je pak můžete i propustit. Nevýhodou ale je, že i zaměstnanec může práci kdykoliv opustit. Vyplatí se proto nastavit pracovní podmínky minimálně na stejné úrovni jako konkurence, aby pracovníci neměli důvod odcházet “za lepším”.

Pod pracovními podmínkami si nepředstavujte jen mzdu. Ta totiž není jediným nákladem, který budete se zaměstnanci v USA mít. Běžné je tu i velké množství zaměstnaneckých benefitů. Mezi nejčastější patří příspěvek na důchodový spořicí účet zaměstnance, tzv. 401k. Častý je také příspěvek na zdravotní pojištění. Jeho výše mnohdy závisí na pozici pracovníka ve firemní hierarchii. U těch nejnižších se zaměstnavatel dělí o náklady se zaměstnancem půl na půl. Nejvýše postaveným pracovníkům pak zaměstnavatel platí celou částku. Do benefitů se počítá i dovolená a zdravotní volno (sick days), které nejsou na rozdíl od ČR dány zákonem. Přispívat můžete i na spoření dětí apod.

Správné nastavení mezd a zaměstnaneckých benefitů má opravdu velký vliv na Vaši konkurenceschopnost, proto doporučujeme tuto oblast svěřit zkušeným odborníkům.

Správa zaměstnanců v USA

Výběr a najímání zaměstnanců

Co vyřídit před najmutím prvních pracovníků

Ještě než svého prvního zaměstnance vůbec najmete, je potřeba splnit několik věcí. Zaprvé se ujistěte, že máte přidělené identifikační číslo zaměstnavatele, tzv. EIN (Employer Identification Number). Je také nutné vyplnit přihlášky k několika různým typům daní:

Federal income tax withholding

Pomocí formuláře s označením W-4 se každý nový zaměstnanec hlásí k federální dani a určí si tak (podle svého rodinného statusu apod.), jak vysokou zálohu na tuto daň bude ze mzdy odvádět.

Federal Wage and Tax Statement

Ve formuláři W-2 nový zaměstnanec prohlašuje, jak vysoké zálohy na federální daň platil v minulém roce. Díky tomu Vy jako zaměstnavatel snáz určíte výši záloh na aktuální rok.

State Taxes

Každý stát má vlastní požadavky na zaměstnávání lidí. Vždy ale platí, že je potřeba, abyste se přihlásili k placení daně a získali daňové číslo. Podle toho, kolik předpokládáte, že celkem zaplatíte na mzdách, se Vám vypočítá výše daní i frekvence jejich placení. U menších zaměstnavatelů se daně platí většinou čtvrtletně.

Co se daní týče, měli byste všechny daňové záznamy o svých zaměstnancích uchovávat šest let, v některých případech i déle.

Jak probíhá výběr zaměstnanců

Abyste našli toho správného zaměstnance, je v první řadě potřeba jasně popsat nabízenou pracovní pozici. K samotnému hledání pak můžete využít třeba profesní stránky. Těch je opravdu hodně, mezi populární patří Craigslist, LinkedIn nebo Indeed.

Nové pracovníky můžete získat i na doporučení stávajících zaměstnanců. V tzv. referral programu jim nabídnete odměnu za kontakt na kandidáta a odměnu zaměstnanci vyplatíte, pokud jím doporučený člověk do firmy nastoupí.

Když během hledání narazíte na zajímavé kandidáty, většinou s nimi pak probíhá osobní pohovor. Tím ale Vaše práce často nekončí. Ještě před finálním najmutím se provádí tzv. background check zaměstnance. To znamená, že si žadatele o práci zkontrolujete napříč různými federálními i státními databázemi. Cílem je potvrdit si jeho bezúhonnost. Tento krok nepodceňujte, je opravdu velmi důležitý pro bezpečnost Vaší firmy, zaměstnanců i zákazníků. V některých odvětvích podnikání je dokonce povinný. Stejně tak je v některých oborech nutné získat od zaměstnance osvědčení o oprávnění k práci nebo prokázání negativních testů na drogy.

Jako zaměstnavatel si také musíte ověřit, že má žadatel o práci povolení pracovat v USA. Je totiž povinností zaměstnavatele zajistit, aby měli jeho zaměstnanci oprávnění v zemi legálně pracovat. Nejde ale o nic složitého, ve většině případů to vyřeší vyplnění formuláře I-9 (Employment Eligibility Verification).

Najímání zaměstnanců v USA

Pojištění, správa zaměstnanců a HR v USA

Jakmile zaměstnance najmete, a to i pokud ho najmete opětovně, je potřeba ho nahlásit na úřad práce daného státu. Požadavky na to se mezi jednotlivými státy liší a také se často upravují, proto je dobré si podmínky ověřit ve chvíli nahlašování nových zaměstnanců.

Dále také musíte pro každého zaměstnance zajistit pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, tzv. Workers Compensation. I tady jsou podmínky v každém státě jiné. Časté je i pojištění za způsobenou škodu. Tím ale výčet nekončí. Druhů pojištění, které můžete ve vztahu ke svým zaměstnancům řešit, je opravdu hodně.

Obecně je oblast pojištění, správa zaměstnanců a HR v USA velmi důležité. Vyplatí se velmi dbát na správně nastavené HR procesy a kvalitně zpracované pracovní smlouvy. Chráníte tak svou firmu v případě jakýchkoliv problémů. V USA je běžné, že se lidé z nejrůznějších důvodů soudí se svými bývalými zaměstnavateli. Proto byste měli komunikaci se zaměstnanci o potenciálně rizikových tématech, jako je ukončení pracovního poměru, placení přesčasů nebo úroveň zaměstnaneckých benefitů, svěřit zkušenému HR zaměstnanci nebo externí firmě.

Co se právních otázek týče, nabízíme našim klientům právní poradenství v USA. Specialisté, se kterými spolupracujeme, Vám pomůžou s přípravou pracovních smluv pro zaměstnance, s řešení škod způsobených zaměstnancem nebo třeba s rozvázáním pracovní smlouvy.

Vyplácení mezd

Mzdy se ve Spojených státech vyplácejí většinou každé dva týdny. Dříve se výplaty zpracovávaly ručně a i dnes je tento způsob pořád ještě poměrně rozšířený, přestože je velmi zdlouhavý a nákladný. Celý proces můžete zautomatizovat, pokud ho svěříte do rukou specializovaných služeb. Ty zahrnují měření odpracovaných hodin, výpočet daní, správu veškerých pojištění a dalších zaměstnaneckých benefitů i rozeslání výplat formou šeků nebo elektronických plateb.

Hydra Consulting logo modre
Vytvoříme efektivní náborovou strategii na míru Vašemu podnikání
Najdeme vhodné kandidáty a povedeme spolu s Vámi pohovory
Zajistíme pracovní smlouvu v souladu s místními, státními i federálními zákony
Registrujeme nového zaměstnance na úřady a přihlásíme ho k příslušným daním
Povedeme Vaše HR a poradíme s výběrem zaměstnaneckých benefitů, které za Vás budeme plně spravovat
Ochráníme Vaši firmu před případnými žalobami zaměstnanců
V případě škody na zdraví zaměstnance nebo právních sporů zajistíme podporu certifikovaných právníků